AELODAETH

Rydym ni yma i helpu chi gael atebion i’ch cwestiynau, gyda chyngor, gwasanaethau ac adnoddau i helpu chi trefnu’r pethau diflas er mwyn i chi allu canolbwyntio ar fwynhau creu cerddoriaeth.

YSWIRIANT

Wedi teilwra i gerddorion amatur. Diogelwch eich grŵp gyda sicrwydd cymhwysfawr sy’n cynnwys atebolrwydd cyhoeddus, indemniad ymddiriedolwyr, canslo digwyddiad a mwy. Neu, diogelwch offerynnau cerddoriaeth eich tŷ mewn un dyfynbris syml, yn y cartref, oddi cartref, o gerbydau ar glo ac ar draws...

CHWILIWCH AM GRŴP

Chwiliwch trwy filoedd o grwpiau cerddoriaeth amatur ar draws y DU a ffeindiwch yr un iawn i chi: o gymdeithasau corawl i grwpiau samba, cerddorfeydd symffoni i wyliau Cerddoriaeth.

CHWILIWCH AM GYNGERDD

Mae ein haelodau yn cynnal dros 12,000 o ddigwyddiadau cerddoriaeth pob blwyddyn yn y DU. Os ydych chi’n edrych am gyngerdd Bach neu weithdy Barbershop, hyfforddiant Samba neu gyfryngau cymdeithasol, fe wnewch chi ffeindio’r wybodaeth i gyd fan hyn.

CODWCH LAIS AM GERDDORIAETH

Nid yn unig ydyn ni’n caru cerddoriaeth, rydyn ni’n credu ei fod yn hanfodol bwysig. Os ydych chi’n cytuno, gallech chi ffeindio mas am ein hymgyrchoedd a sut allech chi helpu i gadw cerddoriaeth amatur yn fyw.

NEWYDDION & BLOG

Newyddion cryno gyda’r holl wybodaeth sydd angen i chi wybod am a beth sy’n mynd ymlaen yn ardaloedd cerddoriaeth amatur gan gynnwys cyfleoedd ar y gorwel, ymgyrchoedd ac eiriolaeth, adnoddau, newidiadau rheoleiddiol, digwyddiadau a storiâu nodweddiadol.