Home

Fel sefydliad aelodaeth i gerddoriaeth amatur yn y DU, rydym yn cefnogi, cysylltu ac yn cael y gorau allan o bawb sy’n creu, perfformio ac yn cyflwyno cerddoriaeth ar sail wirfoddol.

Log in Register for updates
Down arrow button

AELODAETH

Rydym ni yma i helpu chi gael atebion i’ch cwestiynau, gyda chyngor, gwasanaethau ac adnoddau i helpu chi trefnu’r pethau diflas er mwyn i chi allu canolbwyntio ar fwynhau creu cerddoriaeth.
Ymunwch ar-lein Ffeindiwch allan mwy
Corau aelodau Creu Cerdd yn canu gyda’r Hallé yng Nghyngerdd Drivetime yn Neuadd Gyngerdd Brenhinol, Nottingham. Llun © Robert Day
 
Down arrow button

YSWIRIANT

Wedi teilwra i gerddorion amatur. Diogelwch eich grŵp gyda sicrwydd cymhwysfawr sy’n cynnwys atebolrwydd cyhoeddus, indemniad ymddiriedolwyr, canslo digwyddiad a mwy. Neu, diogelwch offerynnau cerddoriaeth eich tŷ mewn un dyfynbris syml, yn y cartref, oddi cartref, o gerbydau ar glo ac ar draws Ewrop.
I grwpiau cerddoriaeth I gartrefi
Chwaraewr Corn yn ymarfer gyda Cherddorfa Symffoni Chesterfield. Llun: Sam Reed Photography
 
Down arrow button

CHWILIWCH AM GRŴP

Chwiliwch trwy filoedd o grwpiau cerddoriaeth amatur ar draws y DU a ffeindiwch yr un iawn i chi: o gymdeithasau corawl i grwpiau samba, cerddorfeydd symffoni i wyliau Cerddoriaeth.
Ffeindiwch grwpiau
Chwaraewyr sacsoffon o Bristol Reggae Orchestra yn perfformio yn Neuadd St George, Bryste. Llun: Duchess Photographic/Ellen Doherty
 
Down arrow button

CHWILIWCH AM GYNGERDD

Mae ein haelodau yn cynnal dros 12,000 o ddigwyddiadau cerddoriaeth pob blwyddyn yn y DU. Os ydych chi’n edrych am gyngerdd Bach neu weithdy Barbershop, hyfforddiant Samba neu gyfryngau cymdeithasol, fe wnewch chi ffeindio’r wybodaeth i gyd fan hyn.
Chwiliwch ddigwyddiadau
The Choir with No Name yn cefnogi Coldplay mewn perfformiad Nadolig "cudd" er budd Crisis
 
Down arrow button

CODWCH LAIS AM GERDDORIAETH

Nid yn unig ydyn ni’n caru cerddoriaeth, rydyn ni’n credu ei fod yn hanfodol bwysig. Os ydych chi’n cytuno, gallech chi ffeindio mas am ein hymgyrchoedd a sut allech chi helpu i gadw cerddoriaeth amatur yn fyw.
Darganfyddwch mwy
Aelodau Cymdeithas Corawl Hallam yn perfformio Carols for Everyone. Llun © Alex Rumford
 
Down arrow button

NEWYDDION & BLOG

Newyddion cryno gyda’r holl wybodaeth sydd angen i chi wybod am a beth sy’n mynd ymlaen yn ardaloedd cerddoriaeth amatur gan gynnwys cyfleoedd ar y gorwel, ymgyrchoedd ac eiriolaeth, adnoddau, newidiadau rheoleiddiol, digwyddiadau a storiâu nodweddiadol.
Porwch trwy erthyglau
Dalediva yn ennill ‘Don’t Stop Believing’ ar Sianel 5 yn Stiwdios Maidstone yn 2010. Llun: Mike Marsland/WireImage.com